Enlaces

CONSELLS COMARCALS/ AGENCIA DE L'HABITATGE/ INCASOL
- Consell comarcal del Garraf: www.ccgarraf.cat
- Consell comarcal de l'Alt penedès: www.ccapenedes.com
- Consell comarcal de l'Anoia: www.anoia.cat
- Consell comarcal de l'Alt Camp: www.altcamp.altanet.org
- Consell comarcal del Baix Camp: www.baixcamp.cat
- Consell comarcal del Baix Llogregat: www.elbaixllobregat.net
- Consell comarcal del Baix Penedès: www.ccbp.cat
- Consell comarcal del Barcelonès: www.ccbcnes.org
- Consell comarcal del Tarragonès: www.tarragones.cat
- Agència de l'Habitatge de Catalunya: www.agenciahabitatge.cat
- Institut Català del Sòl: www.incasol.cat

AJUNTAMENTS
- Ajuntament de Castelldefels: www.castelldefels.org
- Ajuntament del Vendrell: www.elvendrell.cat
- Ajuntament de Gavà: www.gavaciutat.net
- Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat: www.l-h.cat
- Ajuntament d'Igualada: www.igualada.cat
- Ajuntament de Martorell: www.martorell.cat
- Ajuntament de Molins de Rei: www.molinsderei.cat
- Ajuntament del Prat de Llobregat: www.elprat.cat
- Ajuntament de Reus: www.reus.cat
- Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: www.santboi.cat
- Ajuntament de Sant Joan Despí: www.sjdespi.com
- Ajuntament de Tarragona: www.tarragona.cat
- Ajuntament de Viladecans: www.viladecans.cat
- Ajuntament de Vilafranca del Penedès: www.ajvilafranca.es
- Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: www.vilanova.cat
- Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat

NOTARIES
- Consejo general del Notariado: www.notariado.org

COL·LEGIS PROFESSIONALS
- Col·legi d'Arquitectes de Catalunya: www.coac.net
- Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers de l'Edificació de Barcelona: www.apabcn.cat
- Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España: www.cscae.com
- Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona: www.icab.es